My photo
മനസ്സൊഴുകും,മനസ്സുനിലയ്ക്കും,മരുപറമ്പും കാടും മഴയും നിലാവും രാവും വന്നുപൊയ്കൊണ്ടിരിക്കും..

Saturday, July 2, 2016

Back to colours again... my paintings

Back to colours again... 
UNTITLED (Acrylic on paper)

ESCAPE .. (Acrylic on paper)