My photo
മനസ്സൊഴുകും,മനസ്സുനിലയ്ക്കും,മരുപറമ്പും കാടും മഴയും നിലാവും രാവും വന്നുപൊയ്കൊണ്ടിരിക്കും..

Thursday, February 28, 2008

ഭയം

ശലഭങ്ങള്‍ ഒന്നും പറയാറില്ല
മൌനമായി പറക്കുന്നു
ശലഭങ്ങള്‍ ആരെയും ദംശിക്കാറില്ല
എന്നിട്ടും ഹൃദയങ്ങള്‍ അവയെ തേടുന്നു.

അതൊ എന്നെങ്കിലുമവ ദംഷ്ട്രകള്‍ വച്ചു

കുരച്ചു കടിക്കാന്‍ വരുമൊ?


No comments: