My photo
മനസ്സൊഴുകും,മനസ്സുനിലയ്ക്കും,മരുപറമ്പും കാടും മഴയും നിലാവും രാവും വന്നുപൊയ്കൊണ്ടിരിക്കും..

Tuesday, March 4, 2008

സ്നേഹമേ

സ്നേഹമേ നിശ്ശബ്ദമടങ്ങുക
വിരല്‍ മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തിടും
പുഷ്പമായ് നില്‍ക്കുക
മിണ്ടാതൊരിക്കലും.
***

No comments: