My photo
മനസ്സൊഴുകും,മനസ്സുനിലയ്ക്കും,മരുപറമ്പും കാടും മഴയും നിലാവും രാവും വന്നുപൊയ്കൊണ്ടിരിക്കും..

Tuesday, May 6, 2008

പേരാലായ് ആയിരം വേരാല്‍ തീരാത്ത പ്രണയം ചെയ്യുന്നു മണ്ണില്‍ ഒരു സാത്ത്വിക വൃക്ഷം.

No comments: